Liên hệ

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Địa chỉ: 22D Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Telephone:  +(84) 91 920 7988
E-mail: gabriel.stanek@alpenpharma.com