Giới thiệu về chúng tôi

Cảnh giác dược

Ưu tiên của Alpen Pharma là chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Do đó, việc thu thập thông tin liên quan đến hiệu quả và tính an toàn của các sản phẩm thuốc do Công ty phân phối là một trong những phần cốt lõi trong công việc của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống Cảnh giác dược tại Văn phòng đại diện của Alpen Pharma tại Việt Nam.

 

Nếu bạn có bất kỳ thông tin về bất kỳ tác dụng phụ và / hoặc không hiệu quả của các sản phẩm do Alpen Pharma cung cấp, xin vui lòng điền vào bảng câu hỏi có sẵn trên trang này hoặc thông báo về số điện thoại bên dưới (hoặc bằng e-mail). Quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin.

 

E-mail: Pharmacovigilance-UA@alpenpharma.com