Đối tác

Đối tác

“Cởi mở với đối tác

 

Alpen Pharma là một Tập đoàn đa quốc gia với các văn phòng đại diện trên toàn thế giới. Do cấu trúc linh hoạt của chúng tôi, chúng tôi luôn cởi mở với đối tác. Điều này tạo điều kiện cho sự hợp tác lâu dài và hiệu quả. Cách tiếp cận cá nhân để cộng tác cho phép chúng tôi phát triển mối quan hệ cùng có lợi với từng đối tác..

 

in_uk_1.jpg

 

Ưu tiên chiên lược

 

Chúng tôi biết rằng nhiều ý tưởng hay nhất có thể đến từ bên ngoài, và do đó hợp tác với các công ty, tổ chức và trung tâm nghiên cứu khác là một phần cơ bản trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Quan hệ đối tác và phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo là ưu tiên chiến lược của chúng tôi..

 

in_uk_2.jpg

 

Hợp tác đôi bên cùng có lợi

 

Hợp tác với Alpen Pharma sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm về:

  • Hợp tác toàn cầu;
  • Mở và phát triển các thị trường và hướng kinh doanh mới;
  • Các thử nghiệm khoa học và lâm sàng;
  • Giải pháp cải tiến.

 

Hợp tác với chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tận dụng sự hỗ trợ của chuyên gia từ đồng nghiệp tại các khu vực trên toàn thế giới. Với đội ngũ nhân viên của chúng tôi, bạn sẽ có thể giới thiệu sản phẩm của mình tại các thị trường mới nổi ở các quốc gia khác nhau. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ để hỗ trợ các ý tưởng và sản phẩm của bạn ở mọi giai đoạn của doanh nghiệp.

 

in_uk_3.jpg

 

Mục tiêu của chúng tôi

 

Chúng tôi quan tâm đến cơ hội tiềm năng để hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau của dược phẩm và para-pharmaceutics. Mục tiêu của chúng tôi là tận dụng khả năng, kinh nghiệm và nguồn lực của nhau để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân.

 

Tìm hiểu thêm về các khả năng phát triển kinh doanh của chúng tôi.