Chính sách Bảo mật

Giới thiệu

Chính sách bảo mật dữ liệu này cung cấp cho bạn thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân trong khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, cho chăm sóc khách hàng, tiếp thị, quảng cáo và nghiên cứu thị trường, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Đơn vị điều khiển:

Alpen Pharma AG
Văn phòng đại diện Alpen Pharma AG tại Hà Nội
22 Dang Dung, Hanoi
Vietnam

 

Web: www.alpenpharma.vn
E-mail: data.protection@alpenpharma.com
Tel.: +84 919 207 988

 

Quyền lợi của người sử dụng

Quyền truy cập Theo Điều 15 GDPR, bạn có quyền yêu cầu xác nhận từ chúng tôi về việc liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có đang được xử lý hay không. Trong trường hợp này, bạn có quyền truy cập thông tin về dữ liệu cá nhân này và thông tin thêm được đề cập trong Điều 15 GDPR

 

Quyền cải chính

 

Theo Điều 16 GDPR, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi khắc phục ngay dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến bạn. Có tính đến các mục đích của việc xử lý, bạn cũng có quyền hoàn thành dữ liệu cá nhân, bao gồm cả phương tiện cung cấp một tuyên bố bổ sung.

 

Quyền xoá dữ liệu

 

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa ngay dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn. Chúng tôi có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân ngay lập tức, miễn là các yêu cầu tương ứng của Điều 17 GDPR được đáp ứng. Vui lòng tham khảo Điều 17 GDPR để biết chi tiết.

 

Quyền hạn chế xử lý

 

Theo Điều 18 GDPR, trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Quyền truy cập dữ liệu

 

Theo Điều GDPR, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và dễ đọc bằng máy và bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu này sang bộ điều khiển khác mà không gặp trở ngại, miễn là việc xử lý dựa trên tuyên bố đồng ý theo Điều 6 (1) a) GDPR hoặc Điều 9 (2) a) GDPR dựa trên hợp đồng theo Điều 6 (1) b) GDPR và việc xử lý được thực hiện bằng phương tiện tự động.

Quyền phản đối

Theo Điều 21 GDPR, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn dựa trên Điều 6 (1) e) hoặc f) GDPR. Điều này cũng áp dụng cho hồ sơ dựa trên các quy định này.

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền bất cứ lúc nào phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị đó. Điều này cũng áp dụng cho hồ sơ trong chừng mực vì nó được liên kết trực tiếp với mục đích tiếp thị.

Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Theo Điều 77 GDPR, không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp hành chính hoặc tư pháp nào khác, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. Quyền này tồn tại cụ thể ở Quốc gia thành viên nơi cư trú, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn vi phạm GDPR.

Thực hiện quyền lợi của người sử dụng

Nếu bạn muốn thực hiện một trong các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi với tư cách là người kiểm soát theo thông tin liên hệ nêu trên hoặc sử dụng bất kỳ hình thức nào khác mà chúng tôi cung cấp để liên lạc với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tệp nhật ký máy chủ

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, công ty chúng tôi sử dụng để vận hành quy trình trang web và lưu trữ thông tin kỹ thuật về thiết bị đầu cuối mà bạn sử dụng (hệ điều hành, độ phân giải màn hình và các tính năng phi cá nhân khác) và về trình duyệt (phiên bản, cài đặt ngôn ngữ), đặc biệt là địa chỉ IP công cộng của máy tính bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm cả ngày và thời gian truy cập. Địa chỉ IP là một địa chỉ số duy nhất theo đó thiết bị đầu cuối của bạn gửi / truy xuất dữ liệu đến / từ Internet. Trừ khi bạn chia sẻ dữ liệu cho phép chúng tôi nhận dạng bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi thường không thể biết địa chỉ IP thuộc về ai. Hơn nữa, người dùng có thể được xác định nếu hành động pháp lý được thực hiện đối với họ (ví dụ: trong trường hợp tấn công vào trang web) và chúng tôi nhận thức được danh tính của họ trong quá trình điều tra. Theo quy định, bạn không cần lo lắng về việc chúng tôi có thể gán địa chỉ IP cho bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng dữ liệu được xử lý theo cách không thể nhận dạng cá nhân cho mục đích thống kê để chúng tôi có thể theo dõi loại thiết bị đầu cuối nào, với cài đặt nào, được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi và sau đó tối ưu hóa chúng cho phù hợp. Những thống kê này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Cơ sở pháp lý để tổng hợp số liệu thống kê là Điều 6 (1) f) GDPR.

Địa chỉ IP được sử dụng thêm để bạn có thể truy cập và sử dụng kỹ thuật trang web của chúng tôi cũng như phát hiện và tránh các cuộc tấn công chống lại nhà cung cấp dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi. Thật không may, các cuộc tấn công được thiết kế để gây hại cho nhà điều hành trang web hoặc người dùng của họ (ví dụ: để ngăn chặn truy cập, theo dõi dữ liệu, phân phối phần mềm độc hại [ví dụ: vi-rút] hoặc cho các mục đích bất hợp pháp khác) liên tục được thực hiện. Các cuộc tấn công như vậy sẽ làm giảm chức năng đúng đắn của trung tâm dữ liệu của công ty chúng tôi đã ủy thác, việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các tính năng của nó và bảo mật của khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP và thời gian truy cập được xử lý để tránh các cuộc tấn công đó. Bằng cách xử lý này, chúng tôi – bằng cách của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi – theo đuổi lợi ích hợp pháp của việc đảm bảo chức năng của trang web của chúng tôi và ngăn chặn các cuộc tấn công bất hợp pháp chống lại chúng tôi và khách truy cập trang web của chúng tôi. Cơ sở pháp lý để xử lý là Điều 6 (1) f) GDPR.

Dữ liệu IP được lưu trữ sẽ bị xóa (bằng cách ẩn danh) ngay khi không còn cần thiết cho việc phát hiện hoặc bảo vệ chống lại một cuộc tấn công.

 

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (lưu trữ cục bộ) để vận hành trang web của chúng tôi để đảm bảo trang web có chức năng kỹ thuật, để hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi và lưu trữ người dùng Cài đặt được xác định trước trong trình duyệt của họ.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà trình duyệt của bạn lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Nếu bạn truy cập lại trang web của chúng tôi sau này, chúng tôi có thể đọc lại các cookie này. Cookies được lưu trữ trong các khoảng thời gian khác nhau. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể định cấu hình cookie nào mà trình duyệt của bạn sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, điều này có thể khiến trang web của chúng tôi không còn hoạt động đúng. Hơn nữa, bạn có thể tự xóa cookie bất cứ lúc nào. Nếu bạn không xóa chúng, chúng tôi có thể chỉ định thời gian lưu trữ cookie trên máy tính của bạn. Sự khác biệt được thực hiện ở đây giữa cái gọi là cookie phiên và cookie liên tục. Cookie phiên được xóa bởi trình duyệt của bạn khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi hoặc đóng trình duyệt. Cookie liên tục được lưu trữ trong khoảng thời gian chúng tôi chỉ định trong quá trình lưu trữ.

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:

· Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật được yêu cầu cho việc sử dụng các chức năng của trang web của chúng tôi (ví dụ: để xác định rằng bạn đã đăng nhập). Một số chức năng không thể được cung cấp mà không có các cookie này.

· Cookie chức năng được sử dụng để thực hiện về mặt kỹ thuật một số chức năng mà bạn muốn sử dụng.

· Phân tích cookie phục vụ để phân tích hành vi người dùng của bạn.

· Cookie của bên thứ ba. Cookie của bên thứ ba được lưu trữ bởi các bên thứ ba có chức năng chúng tôi tích hợp trên trang web của chúng tôi để kích hoạt một số chức năng nhất định. Chúng cũng có thể được sử dụng để phân tích hành vi người dùng.

Hầu hết các trình duyệt được người dùng của chúng tôi sử dụng cho phép chúng tôi định cấu hình cookie nào sẽ được lưu trữ và có thể xóa (nhất định) cookie. Nếu bạn hạn chế lưu trữ cookie ở một số trang web nhất định hoặc không cho phép cookie từ các trang web của bên thứ ba, có thể không còn có thể sử dụng toàn bộ chức năng của trang web của chúng tôi. Thông tin về cách tùy chỉnh cài đặt cookie cho các trình duyệt phổ biến nhất hiện có tại đây:

· Google Chrome (support.google.com.vn/chrom trách/95647?hl=vi)

·Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…)

·Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)

·Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

 

Mẫu liên hệ

Nếu bạn gửi cho chúng tôi một tin nhắn thông qua các tùy chọn liên hệ được cung cấp, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn đã liên lạc với chúng tôi để xử lý yêu cầu của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc trả lời yêu cầu của bạn theo Điều 6 (1) f) GDPR. Nếu yêu cầu của bạn phục vụ việc ký kết hợp đồng với chúng tôi, cơ sở pháp lý tiếp theo để xử lý là Điều 6 (1) b) GDPR. Dữ liệu sẽ bị xóa sau khi hoàn thành yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong một thời gian dài hơn, việc xóa sẽ diễn ra sau khi hết thời gian thích hợp.

 

Tuyển dụng

Chúng tôi rất vui mừng vì sự quan tâm của bạn đối với chúng tôi và rằng bạn đã nộp đơn hoặc đang ứng tuyển vào một vị trí trong công ty chúng tôi. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến ứng dụng bên dưới.

Chúng tôi xử lý thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi liên quan đến ứng dụng của bạn để đánh giá sự phù hợp của bạn đối với vị trí (hoặc, nếu có thể, các vị trí mở khác trong công ty chúng tôi) và tiến hành quy trình đăng ký.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là việc thực hiện các lợi ích hợp pháp theo Điều 6 (1) f) GDPR. Lợi ích của chúng tôi nằm ở việc tiến hành quy trình nộp đơn và có thể trong việc khẳng định hoặc bảo vệ chống lại khiếu nại.

Trong trường hợp đơn đăng ký bị từ chối, dữ liệu của người nộp đơn sẽ bị xóa trong vòng 6 tháng.

Nếu bạn đã được chấp nhận cho một vị trí trong quá trình nộp đơn, dữ liệu từ hệ thống dữ liệu của người nộp đơn sẽ được chuyển đến hệ thống thông tin nhân sự của chúng tôi.

Về nguyên tắc, dữ liệu của bạn sẽ chỉ được cung cấp cho những người trong công ty yêu cầu dữ liệu đó để thực hiện đúng quy trình đăng ký của chúng tôi.

 

Cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba

Về nguyên tắc, chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân được truyền đạt cho chúng tôi cho các bên thứ ba (nghĩa là đặc biệt không dành cho mục đích quảng cáo).

Tuy nhiên, đối với hoạt động của các trang Internet này hoặc để cung cấp sản phẩm / dịch vụ, chúng tôi làm việc cùng với các nhà cung cấp dịch vụ (bộ xử lý). Nó có thể xảy ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ như vậy nhận thức được dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cẩn thận chọn các nhà cung cấp dịch vụ của mình – đặc biệt liên quan đến bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu – và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo luật bảo vệ dữ liệu để xử lý dữ liệu cho phép.

 

Xử lý dữ liệu ngoài EU

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bên trong EU / hoặc Thụy Sĩ. Đối với Thụy Sĩ, EU đã đặt mức bảo vệ dữ liệu phù hợp theo Quyết định 2000/518 / EC. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, có plugin và công cụ chúng tôi sử dụng, xử lý dữ liệu bên ngoài EU. Điều này sẽ được làm rõ trong chính sách bảo mật dữ liệu này trong thông tin về các trình cắm / công cụ được sử dụng.

Chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp trong bối cảnh tham gia vào cái gọi là Quyền riêng tư và các biện pháp mà nhà cung cấp dịch vụ thực hiện để bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

 

Google Analytics

Chúng tôi sử dụng trong khuôn khổ thỏa thuận xử lý dữ liệu, một dịch vụ được cung cấp bởi Google LLC (Google Google), Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, có thể thông qua Google Analytics Manager Google Analytics. Với tư cách là bộ xử lý đơn hàng, Google sử dụng cái gọi là cookie cookie của Google – một tệp văn bản nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trên máy tính. Cookie này cung cấp cho Google thông tin về trang web bạn đã truy cập và đặc biệt là các thông tin sau: loại / phiên bản trình duyệt, hệ điều hành được sử dụng, thông tin kỹ thuật về hệ điều hành và trình duyệt cũng như địa chỉ IP công cộng của máy tính bạn đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng Google Analytics theo cách địa chỉ IP của bạn chỉ được sử dụng ở dạng ẩn danh. Việc ẩn danh này xảy ra sau khi thông báo từ Google tại Liên minh Châu Âu hoặc Quốc gia thành viên của EEA. Địa chỉ IP đầy đủ sẽ chỉ được gửi đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và bị cắt ở đó trong các trường hợp đặc biệt. Theo Google, địa chỉ IP được ẩn danh trước khi nó được lưu trữ trên một nhà cung cấp dữ liệu vĩnh viễn. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Google, có sẵn tại: https://support.google.com/analyticspcs/6004245?hl=vi.

Google Analytics cho phép chúng tôi tổng hợp số liệu thống kê sử dụng cho trang web của chúng tôi, cũng như dữ liệu nhân khẩu học về khách truy cập và hành vi người dùng của họ, ở dạng không thể nhận dạng cá nhân. Số liệu thống kê cũng được tổng hợp để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách khách truy cập tìm thấy trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể cải thiện các nỗ lực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và quảng cáo. Quá trình xử lý này cho phép chúng tôi theo đuổi lợi ích hợp pháp để có thể cải thiện trang web cũng như các biện pháp quảng cáo của mình. Cơ sở pháp lý để xử lý là Điều 6 (1) f) GDPR.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về cách từ chối sử dụng Google Analytics tại: https://tools.google.com.vn/dlpage/gaoptout?hl=vi.

 

Google Adsense

Trang web này sử dụng Google AdSense, một dịch vụ để tích hợp các quảng cáo của Google Inc. (“Google”). Nhà cung cấp là Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Google AdSense sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Google AdSense cũng sử dụng cái gọi là đèn hiệu web (đồ họa vô hình). Thông qua các đèn hiệu web, thông tin như lưu lượng truy cập trên các trang này có thể được đánh giá.

Thông tin được tạo bởi cookie và đèn hiệu web về việc sử dụng trang web này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và việc phân phối các định dạng quảng cáo sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Thông tin này có thể được Google tiết lộ cho các đối tác hợp đồng của Google. Tuy nhiên, Google sẽ không hợp nhất địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do bạn nắm giữ.

Cookie AdSense được lưu trữ trên cơ sở Điều 6 (1) f) GDPR. Nhà điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc phân tích hành vi của người dùng để tối ưu hóa cả trang web và quảng cáo của anh ta.

 

Google Adwords / Theo dõi chuyển đổi

Trang web này sử dụng Google AdWords. AdWords là một chương trình quảng cáo trực tuyến của Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (“Google”).

Trong khuôn khổ Google AdWords, chúng tôi sử dụng cái gọi là theo dõi chuyển đổi. Khi bạn nhấp vào quảng cáo được đặt bởi Google, cookie theo dõi chuyển đổi sẽ được đặt. Cookies là các tệp văn bản nhỏ mà trình duyệt Internet lưu trữ trên máy tính của người dùng. Những cookie này mất hiệu lực sau 30 ngày và không phục vụ nhận dạng cá nhân của người dùng. Nếu người dùng truy cập một số trang nhất định của trang web này và cookie chưa hết hạn, Google và chúng tôi có thể nhận ra rằng người dùng đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển đến trang đó.

Mỗi khách hàng Google AdWords nhận được một cookie khác nhau. Các cookie không thể được theo dõi thông qua các trang web của khách hàng AdWords. Thông tin được thu thập bằng cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo số liệu thống kê chuyển đổi cho khách hàng AdWords đã chọn theo dõi chuyển đổi. Khách hàng thấy tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển hướng đến một trang có thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, khách hàng AdWords không nhận được bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng. Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi, bạn có thể phản đối việc sử dụng này bằng cách dễ dàng tắt cookie Theo dõi chuyển đổi Google trong trình duyệt Internet của bạn trong Cài đặt người dùng. Sau đó, chúng sẽ không được bao gồm trong thống kê theo dõi chuyển đổi.

Cookie chuyển đổi được lưu trữ trên cơ sở lợi ích hợp pháp trong việc phân tích hành vi của người dùng nhằm tối ưu hóa cả trang web và quảng cáo của nó (cơ sở pháp lý: Điều 6 (1) f) GDPR).

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về cài đặt cookie và chỉ cho phép cookie trong từng trường hợp riêng lẻ, chấp nhận cookie cho một số trường hợp nhất định hoặc thường loại trừ chúng và kích hoạt xóa cookie tự động khi đóng trình duyệt. Nếu cookie bị vô hiệu hóa, chức năng của trang web này có thể bị hạn chế.

 

Tiếp thị lại của Google / Nhấp đúp chuột

Các trang web của chúng tôi sử dụng các tính năng Tiếp thị lại của Google Analytics kết hợp với các tính năng đa thiết bị của Google AdWords và Google DoubleClick. Nhà cung cấp là Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Tính năng này cho phép bạn liên kết các nhóm mục tiêu quảng cáo được tạo bằng Tiếp thị lại của Google Analytics với các tính năng đa thiết bị của Google AdWords và Google DoubleClick. Theo cách này, các thông điệp quảng cáo được cá nhân hóa, liên quan đến sở thích đã được điều chỉnh cho bạn tùy thuộc vào cách sử dụng và hành vi lướt web trước đây của bạn trên một thiết bị đầu cuối (ví dụ: điện thoại di động) cũng có thể được hiển thị trên một thiết bị đầu cuối khác (ví dụ: Máy tính bảng hoặc PC).

Nếu bạn đã đồng ý, Google sẽ liên kết lịch sử trình duyệt web và ứng dụng của bạn với Tài khoản Google của bạn cho mục đích này. Theo cách này, các thông điệp quảng cáo được cá nhân hóa tương tự có thể được hiển thị trên bất kỳ thiết bị nào bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Để hỗ trợ tính năng này, Google Analytics thu thập ID người dùng được Google xác thực tạm thời được liên kết với dữ liệu Google Analytics của chúng tôi để xác định và tạo đối tượng mục tiêu cho quảng cáo trên nhiều thiết bị.

Bạn có thể từ chối vĩnh viễn tiếp thị lại / nhắm mục tiêu trên nhiều thiết bị bằng cách từ chối quảng cáo được cá nhân hóa trong Tài khoản Google của bạn bằng cách theo liên kết sau: https://www.google.com.vn/sinstall/ads/onweb/.

Dữ liệu được thu thập trong Tài khoản Google của bạn chỉ được thu thập trên cơ sở đồng ý của bạn, mà bạn có thể cung cấp hoặc thu hồi tại Google (Điều 6 (1) a) GDPR). Trong trường hợp các quy trình thu thập dữ liệu không được hợp nhất vào Tài khoản Google của bạn (ví dụ: vì bạn không có Tài khoản Google hoặc đã phản đối việc hợp nhất), việc thu thập dữ liệu dựa trên Điều 6 (1) f) GDPR. Các kết quả quan tâm chính đáng từ việc nhà điều hành trang web quan tâm đến phân tích ẩn danh của khách truy cập trang web cho mục đích quảng cáo.

Thông tin thêm và các quy định bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật của Google tại: https://www.google.com.vn/polaho/technology/ads/.

 

Flowplayer

Chúng tôi đã bao gồm các video trong đề nghị trực tuyến của chúng tôi được lưu trữ trên http://www.flowplayer.com và có thể được phát trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Việc xử lý này dựa trên Điều 6 (1) câu 1 f) GDPR. Chúng tôi theo đuổi lợi ích hợp pháp của mình để tăng trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi. Flowplayer AB có trụ sở tại Riddargatan 17B, 114 57, Stockholm, Thụy Điển và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu.

Bằng cách truy cập trang web, Flowplayer nhận được thông tin mà bạn đã truy cập vào trang con tương ứng của trang web của chúng tôi. Điều này xảy ra bất kể Flowplayer có cung cấp tài khoản người dùng mà bạn đã đăng nhập hay không tồn tại tài khoản người dùng. Nếu bạn đã đăng nhập vào Flowplayer, dữ liệu của bạn sẽ được gán trực tiếp vào tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn được liên kết với hồ sơ của mình trên Flowplayer, bạn phải đăng xuất trước khi truy cập trang web. Flowplayer lưu trữ dữ liệu của bạn dưới dạng hồ sơ người dùng và sử dụng chúng cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và / hoặc thiết kế trang web của nó để đáp ứng nhu cầu của bạn. Việc đánh giá như vậy được thực hiện cụ thể (ngay cả đối với người dùng chưa đăng nhập) để cung cấp quảng cáo theo nhu cầu và thông báo cho người dùng khác về mạng xã hội về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có quyền phản đối việc tạo các hồ sơ người dùng này và bạn phải liên hệ với Flowplayer để thực hiện quyền này.

Thông tin thêm về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu của Flowplayer có thể được tìm thấy trong Chính sách bảo mật. Ở đó, bạn cũng sẽ tìm thấy thêm thông tin về các quyền và cài đặt của mình để bảo vệ quyền riêng tư của bạn: https://flowplayer.com/privacy-policy

 

Điều chỉnh chính sách bảo mật

Chúng tôi luôn giữ chính sách bảo mật này được cập nhật. Do đó, chúng tôi có quyền thay đổi theo thời gian và cập nhật các thay đổi trong việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu của bạn. Phiên bản hiện tại của chính sách quyền riêng tư luôn có sẵn tại địa chỉ sau alpenpharma.vn/vi/privacy-policy-vn.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ dưới đây:

E-mail: data.protection@alpenpharma.com